VNO-NCW Achterhoek

Deze commissie brengt bezoeken aan de bijeenkomsten van de VNO-NCW en houdt anderszins contact. Het bottum-up en top-down verkeer tussen IBOIJ en VNO-NCW is een gewichtige zaak. Het is belangrijk dat de koepels, waar wij VNO-NCW mede toerekenen, werken aan de problemen die de IBOIJ-ondernemers in de dagelijkse praktijk ondervinden. Hiertoe heeft IBOIJ een agenda opgesteld. Een agenda waaraan gewerkt moet worden om de hindermacht van overheden en vakbonden te verminderen zodat er ruimte komt voor ondernemen. Zodat er slagkracht kan ontstaan voor de bedrijven om volwaardig mee te doen aan de globalisering. Om dit doel te bereiken zullen wij hogere eisen gaan stellen aan de koepels.

De VNO-NCW kent een landelijk en regionaal meerjarenprogramma waaraan IBOIJ invulling probeert te geven: Trainingsprogramma HBO, VMBO-convenanten, Metaal Impuls, Techniek Dagen, Ketenbenadering en onderlinge samenwerking, strategie & marketing MKB, kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen, afstemming bedrijventerreinen, ICT- infrastructuur upgraden, bedrijventerrein van de toekomst, Bouw Impuls en samenwerking bouwbedrijven.
Er dient vermeld te worden dat Metaal Impuls een initiatief is geweest van IBOIJ en dat dit inmiddels tot een landelijk succesvol niet meer weg te cijferen invoering is gekomen.

alle

Nieuws


Nederlands-Duitse netwerkbijeenkomst bij Burgers' Zoo

Geachte ondernemer, In het kader van het project ‘Internationaal Netwerkbureau’ staat weer een interessante bijeenkomst op stapel. Profiteer van dit Nederlands-Du


Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen IJsselweide (Gendringen/Ulft), De Pol (Ulft), De Rieze (Ulft) en De Hofskamp (Varsseveld) hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen (KVO-B) b


Techniekdag Achterhoek in Lichtenvoorde

Op 19 maart 2016 wordt de Techniekdag gehouden bij MPS (Meat Processing Systems) aan de Albert Schweitzerstraat 33 in Lichtenvoo