Sitemap


- Home

- Nieuws

- Sectoren
   * Bouw
   * Machine- en Apparatenbouw
   * Industriële Toelevering
   * Dienstverlening en Handel
   * Overig

- Commissies
   * Arbeidsmarkt en Scholing
   * Belangenbehartiging
   * Sponsoring
   * Ledenbelangen
   * Activiteitencommissie
   * Public Relations
   * VNO-NCW

- Over ons
   * Profiel
   * Bestuur
   * Ereleden
   * Commissies
   * Historie

- Contact
   * Links
   * Disclaimer
   * Sitemap
   * Contactgegevens

alle

Nieuws


PreventieApp ook op bedrijventerreinen Oude IJsselstreek

Sinds week 44 zijn preventie appgroepen actief op bedrijventerreinen De Rieze, IJsselweide en De Pol. Ook op bedrijventerreinen De Hofskamp en Akkermansweide wordt een


Veilig ondernemen in de gemeente Oude IJsselstreek

Week 41 is de Week van de Veiligheid en daarin geven we vanuit de werkgroep KVO-B extra aandacht aan veilig ondernemen in de gemeente Oude IJsselstreek (Terbo


Grensoverschrijdend werken en studeren

Geachte ondernemer, In het kader van ons project ‘Internationaal Netwerkbureau’ staat weer een interessante bijeenkomst op stapel. Profiteer van dit Nederlands-Du