Belangenbehartiging overheid

Een van de hoofddoelen van de vereniging is het behartigen en bevorderen van de belangen van de leden van de vereniging. Hiertoe worden verschillende activiteiten ontplooid. Een van de belangrijkste is wel het regelmatige en gestructureerde overleg met de lokale overheid (d.w.z. gemeente). Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de ontwikkeling en bereikbaarheid van industrieterreinen, milieubeleid, economische thema's en ruimtelijke ordening in algemene zin. Indien nodig worden specifieke themabijeenkomsten gehouden. Teneinde suboptimalisatie te voorkomen stemt de commissie de onderwerpen af met de agenda van de regionale werkgeversvereniging VNO-NCW Achterhoek. Deze laatste organisatie vertegenwoordigt de lokale verenigingen op regionaal niveau. Als zodanig treedt zij dan ook in overleg met de Regio Achterhoek en de Provincie. De commissie houdt tevens contact met de lokale politieke partijen en andere belangenverenigingen binnen de gemeente; bijvoorbeeld middenstandsverenigingen.

alle

Nieuws


Nieuwsbrief KVO-B juli 2017

Per 2017 zijn de bedrijventerreinen De Pol, IJsselweide, De Rieze en De Hofskamp gecertificeerd volgens het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen (KVO-B). Eerd


Nederlands-Duitse netwerkbijeenkomst bij Burgers' Zoo

Geachte ondernemer, In het kader van het project ‘Internationaal Netwerkbureau’ staat weer een interessante bijeenkomst op stapel. Profiteer van dit Nederlands-Du


Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen IJsselweide (Gendringen/Ulft), De Pol (Ulft), De Rieze (Ulft) en De Hofskamp (Varsseveld) hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen (KVO-B) b